AAR UKM-8 : 3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

- ไม่ได้เห็น ม.นเรศวร

AAR
(โครงการ KM Workshop
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2- วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย)

3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

- เวลาน้อย ช่วง “Story telling”
- รูปแบบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลของ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
- การจัดองค์กรให้ได้ HRD น้อยไป
- รู้เทคนิควิธีการ HRD น้อยไป
- ควรมีเอกสาร ตำรา นิทรรศการ หรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดทำ KM รวมทั้งเสนอ Best Practice ให้ชมในบริเวณการจัดประชุมสัมมนา
- ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับสู่ LO
- ไม่ปรากฏในครั้งนี้ ได้มากเกินความคาดหวัง
- ลปรร. ได้เฉพาะเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์
- การทำซ้ำเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ดีมากขึ้น

- ความหลายหลายของกรณีศึกษา
- ไม่มี เพราะไม่ได้หวังอะไรไว้ และการเข้าร่วมกิจกรรม ย่อมได้อะไรไม่มากก็น้อย แต่ไม่น่าน้อยกว่าที่หวังไว้จากวัตถุประสงค์ของการจัด Workshop ครั้งนี้ *ผู้ที่ได้น้อยแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจในการเข้า Workshop (ปล.ความคิดเห็นส่วนตัว)
- ไม่ได้เห็น ม.นเรศวร
- ความรู้จาก Telling Story จากทุก ๆ คนน้อยไป ได้ทราบจริง ๆ ทั้งเรื่องที่ถูกคัดเลือกให้มานำเสนอ กับเรื่องภายในกลุ่มเท่านั้น
- ควรจะมีการวิเคราะห์ Story telling ที่ได้ว่ามันไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างเป็นกระบวนการ จะทำอย่างไร
- การเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่โฆษณาในงานระบุว่า คืนวันที่ 3 พ.ย. 49 ได้ “เล่นไฟ” เพียง 10% ของคืนวันลอยกระทง
- ควรมีการวิเคราะห์ Story telling
- การฝึกทักษะ
- ความรู้ที่เป็น Practical Knowledge ในการสานงานต่อ
- ความรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น เพราะขาดส่วนละลายพฤติกรรม
- กิจกรรมบางช่วงบางตอนเวลาน้อยไป Story telling
- ปรับหัวข้อ/ประเด็น/กลุ่มหรือเรื่องเดียวกัน 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 63947, เขียน: 28 Nov 2006 @ 16:36 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)