• ก่อนที่จะตอบสิ่งที่เป็น หัวเรื่องข้างบน ซึ่งเป็นแนวที่เครือข่าย UKM แต่ละมหาวิทยาลัย จะนำไปเสนอใน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2549 ที่ศูนย์ประชุมไบเธค บางนา ก็เกริ่นนำสักเล็กน้อยว่า Panda รู้จักและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมใน UKM โดยเฉพาะ MSU KM ได้อย่างไร ?

  • ได้รู้จัก เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) จากข่าวหน้าหนึ่งของเว็บมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ มมส. เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่าย ในต้นเดือนมกราคม 2549  แล้วก็ติดตามอ่านรายละเอียดการเสวนาจาก สื่อที่ทางหน่วย CARD มมส. จัดทำ จึงทำให้ได้รู้จัก Gotoknow จากการนำเสนอของ ดร. จันทวรรณ  จากนั้นก็ อ่านบันทึกข้อเขียนต่าง ๆ ใน Gotoknow อยู่เกือบ สองสัปดาห์ จึงได้สมัครเป็นสมาชิก และเขียนบันทึกแรก ในวันที่ 16 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นวันครู โดยให้ชื่อบันทึกแรกว่า ไหว้ครู  ต่อจากนั้นก็เริ่มรู้จัก ชาว blogger มมส. และ ที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ไปร่วม จิบกาแฟคนเขียนบล็อก มมส. ครั้งที่ 1 ทำให้ได้พบกันแบบ F2F ครั้งแรก และนำไปสู่การได้รับการให้เดินทางไปร่วมเสวนา UKM7 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนกรกฎาคม และ เป็นผู้นำทีม MSU ไปร่วม UKM8 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา

  • Panda ได้อะไรจากการเข้าร่วม UKM ?

  • ถ้าจะเขียนรายละเอียดคงมีมากพอสมควร ท่านที่สนใจสามารถติดตามจากบันทึกต่าง ๆ ใน Blog ได้อยู่แล้ว ในที่นี้ขอสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ไว้ในเวลาอันจำกัด 2 ประเด็นคือ  
  • 1.     สิ่งที่ให้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับผมคือ การได้รู้จัก และ ใช้ประโยชน์จาก Gotoknow แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งส่งผลและเป็นประโยชน์ ต่อตัวเอง  ต่องานที่ทำ และ ต่อองค์กร
  • 2.     การไปร่วมเสวนา UKM 2 ครั้ง ได้เรียนรู้รูปแบบการจัด KM Workshop ในบริบทที่แตกต่าง  เรียนรู้การนำจุดแข็งของบุคคลากรที่มีอยู่มาใช้ ในการดำเนินการ  ได้เห็นว่า KM workshop นั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเหมือนกัน ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นเดียวกัน  เช่น วิธีการจัดการ ขุมความรู้ (Knowledge Assets) เทคนิคการสกัด แก่นความรู้ (Core competence) ที่แตกต่าง จากการใช้ Mind Mapping ใน UKM7 มาเป็น Card Technique ใน UKM8 ซึ่งสามารถจะนำมาต่อยอดใช้ต่อไป