สิ่งที่ดีที่สุดของงานคือ การทำงานทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมาย และช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตนอกสถานที่ทำงานของเรามากขึ้น ควรยินดีและขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่งานหยิบยื่นให้คุณ แล้วงานจะช่วยให้คุณยินดีกับสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตอื่นๆ

ที่มา : หนังสือแปลจาก The Smile Secretes of Happy People
 โดย ดร. เดวิค ไนเวน และแปลเป็นไทยโดย ชานชาลา