พูดถึงกีฬา ประเภทกรีฑา คงไม่ค่อยมีผู้รู้จักมากนัก แต่ถ้าบอกว่า "วิ่ง" น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี แน่นอนครับถ้าเอ่ยถึงกีฬาประเภทนี้ คงมีหลายคนไม่อยากเล่นเป็นแน่ เพราะว่า เป็นกีฬาที่เหนื่อยและต้องใช้ความอดทน และรับผิดชอบต่อตนเองสูงมาก