...ดิฉันชื่อ นางสาวบุญญารัตน์ เอียดสุย ชื่อเล่น เพ้นท์ จากนี้ดิฉันต้องขออนุญาตแทนตัวเองว่าเพ้นท์ก็แล้วกันนะคะ...

...พฤติกรรมที่ต้องการปรับ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารขยะไขมันสูง

...จากการนำการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามทฤษฎี Transtheoretical Model [TTM] ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น มาพิจารณาแล้วพบว่าพฤติกรรมที่เพ้นท์ต้องการปรับอยู่ในขั้นที่ 3 Preparation การเตรียมตัว คือเพ้นท์ได้มีการคิดและตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารไขมันอยู่แล้ว พอดีก็ได้เรียนวิชา พ.สร้างเสริม จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังและมีแบบแผนในการปฏิบัติ...