e-BOX คืออะไร

  โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น    ได้จัดโครการจัดการเรียนการสอน        e-learning  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547  มีการติดตามประเมินการเรียนการสอนพบว่ามีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการขาดความต่อเนื่องการเรียนรู้ของนักเรียน  ปัญหานั้นคือ ความเร็วอินเตอร์เน็ตช้าและล่มบ่อยครั้ง   ครูลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้กลุ่มคณะครู ICTโรงเรียน  โดยครูชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย ได้เชิญคณะครูICT ได้แก่ครูเผ่า พันธโคตร,ครูอลงกรณ์ บุตรกสก , ครูพิทักษ์ มากพูน , ครูวัชรศักดิ์  มนูประเสริฐ , ครูนพวัฒน์  ทองแดนไทย ,ครูฉลอง รักษาภักดี,ครูกรรณิการ์  ดำเนตร  ทำหน้าที่เป็นคุณกิจ   ประชุมร่วมกันโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge    Management) โดยนำปัญหาการเรียนe-learning ที่เกิดขึ้น    มาปรึกษาร่วมกันและกำหนดหัวข้อ คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้การเรียนการสอน e-learning ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง   คุณอำนวย ขอให้ คุณกิจ  ผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้าน ICT ทุกคน ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์  วางแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของครู ICT และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่หวงวิชา    คุณอำนวย   ได้รวบรวมและบันทึกเป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets)  ดังนี้
         1. จัดสร้างสื่อการเรียนรู้ e -Box ที่มีบทเรียนเดียวกันกับการเรียนการสอนOnline เมื่อบทเรียนOnlineมีปัญหาไม่สามารถใช้ได้  ก็ใช้บทเรียน e-Box แทน  ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนต่อเนื่องไม่ขาดช่วงของการเรียนรู้
         2. จัดทำหลักสูตรและคู่มือการสร้างสื่อการเรียนรู้ e-Box เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆสามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำ Knowledge Management  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
         3. จัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้e-Box ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตน 

                                                                              


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักปฏิบัติโรงเรียนกัลยาณวัตร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6373, เขียน: 04 Nov 2005 @ 13:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นัน
IP: xxx.53.41.217
เขียนเมื่อ 

อยากดูสมาชิกทั้งหมดของโรงเรียนกัลยา ณ วัฒน์