วันนี้ผมได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัทแกรมมี่เทเลวิชั่น ซึ่งฝ่ายที่ผมได้ทำนั้นคือฝ่ายผลิตรายการแบบ Non-Music ซึ่งมีรายการที่ผลิตคือ เกมส์วัดดวง คอซองเกมส์ และรายการกึ่งสารคดีที่ชื่อว่า รายการ มันแปลกดีนะ ซึ่งวันนี้ ก็ได้ทำทำงานในหลาย ๆ ด้าน งานแรกที่ได้ทำคือการหาข่าว เพื่อที่จะนำมาออกในรายการมันแปลกดีนะ และได้เรียนรู้กับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  และสำรวจเทปรายการเก่า ๆ และเรียบเรียงให้เพื่อเป็นความเรียบร้อย   และได้ทำการสืบค้นหาข้อมูลและช่วยในการทำสคริปรายการอีกด้วย