Tacit Knowledge กับบทบาทของครูพระ


พระอาจารย์มหาถนอม

 

วันนี้ในช่วงเช้า(5 พ.ย.48)  นับเป็นโชดดีของโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารที่พระอาจารย์มหาถนอม ถาวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมงคล ที่ได้มาพบเพื่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน ซึ่งพระคุณเจ้าเพิ่งจะได้รับอนุมัติงบประมาณจาก กระทรวงวัฒนธรรมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พระคุณเจ้าได้มาให้การอบรม และสอนศลีธรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนก่อนหน้านี้มานานแล้ว และสำหรับในโครงการนี้ท่านเพิ่งจะได้รับให้เป็นพระวิทยากรในครั้งแรก

         พระอาจารย์มหาถนอม ถือได้ว่าเป็นครุภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นแบบของโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร  ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารในหลาย ๆ ภารกิจ ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน ในเกือบทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ บุคลากร การบริหารทั่วไป หรือแม้กระทั่งในเรื่องของวิชาการและหลักสูตร ทั้งเพราะโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษามีข้อตกลงร่วมกันว่าจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในทุก ๆ วันที่ 22 ของเดือน เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะครูทั้งโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ซึ่งพระมหาถนอม ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุก คร้งไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่ครั้งเดียว และยังเป็นตัวอย่างในการเข้าร่วมประชุมอย่างตรงเวลาด้วย เป็นการสอนให้กับคณะกรรมการและคณะครูให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมตรงเวลา นอกจากนั้นท่านยังให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

          ในส่วนของการทำหน้าที่เป็นครูพระสอนศลีธรรมในครั้งนี้ ท่านแสดงความปราถนาที่จะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2  รวมทั้งของพบนักเรียนทั้งหมดในชั่วโมงจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนจัดให้ตรงกันทุกห้องเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และคุณครู  นั่งสมาธิ หลังจากนั้นก็เป็นการเทศนาธรรมของพระอาจารย์ 

         การที่พระอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนเยาวชนในครั้งนี้ ถือว่าได้โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการความรู้ที่มีอย่ในครูภูมิปัญญาต้นแบบของแก่นแท้ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระสงฆ์ อันยากยิ่งที่คุณครูแต่ละท่านจะทำได้เสมือนท่าน นับเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งที่โรงเรียนในหลายแห่ง ๆ ควรจะได้สร้างโอกาสของการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ และนำเอาขุมความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge ของพระคุณเจ้านำไปส่การปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาจริยธรรม และความเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาต่อไป

                                                           สุเมธ ปานะถึก

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

                                นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6379เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2005 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี