แนะนำทีมงาน

ชุมชนนักปฏิบัติโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่มต้นด้วยทีมงาน 3 คน ที่ได้รับการอบรม KM ด้านชุมชนนักปฏิบัติด้าน ICT ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 ทีมงาน 3 คน ได้วางแผนที่จะพัฒนา KM ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่แต่นในองค์กรมีอยู่ออกมาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน  ในการอบรมครั้งนั้นได้มีการพูดถึงเรื่อง " บล็อก" และเห็นว่ามีประโยชน์มาก  เมื่อเช้าวันที่4 พ.ญ. 2548 ได้มีการแนะนำ "บล็อก" ทางสถานีช่อง 5 โดยการแนะนำวิทยากรจาก ส.ค.ส. จึงได้สมัครเป็นสมาชิกและจะใช้ "บล็อก" ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ทีมงาน 3 คน ได้แก่ ครูพิทักษ์  มากพูน  เวบมาสเตอร์โรงเรียน , ครูเผ่า  พันธโคตร เลขานุการICT โรงเรียน และครูชัชวาลย์  สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียน 

     ท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไร  ทีมงานยินดีรับฟังและจะนำไปพํมนา  ขอขอบคุณมาล่วงหน้า

http://www.kw.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักปฏิบัติโรงเรียนกัลยาณวัตรความเห็น (0)