พญาสัตบรรณบานแล้ว

          ที่บ้านผมปลูกต้นพญาสัตบรรณหรือต้นตีนเป็ด (Alstonia scholaris L.R.Br.)   โดยเริ่มปลูกต้นเล็ก ๆ สูงประมาณ 1 ศอกตอนปลายปี 2540   ปีที่แล้วออกดอกเป็นปีแรก   ปีนี้ออกดอกมาประมาณเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว   หอมอบอวลไปทั่วบริเวณบ้าน   โดยเฉพาะตอนหัวค่ำ   ตอนปลูก   มีคนบอกว่าจะไม่ค่อยออกดอก   เพราะที่กรุงเทพฯ ไม่ค่อยหนาว   และถ้าออกดอกกลิ่นก็จะฉุนเกิน   แต่ผมกลับพบจากประสบการณ์ว่า   ปลูกที่กรุงเทพฯ จะได้ดอกหอมพอเหมาะเพราะจำนวนดอกที่ออกไม่มากนัก   ทำให้ความหอมพอดี

          ตอนเริ่มปลูก   ตรวจสอบกับหนังสือไม้ดอกไม้ประดับ   ผู้แต่งบอกว่าไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน   ผมปลูกห่างตัวบ้านประมาณ 4 เมตร   ห่างถนนในบ้านประมาณครึ่งเมตร   ตอนนี้ได้ร่มเงาดีมาก   สูงประมาณ 10 - 15 เมตร   เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ฟุต

          ตอนเริ่มปลูกผมไม่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้มาก่อน   ตอนนี้ดีใจที่ได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้

          ท่านเห็น tacit knowledge ไหมครับ

       

                                           ต้นพญาสัตบรรณ

วิจารณ์  พานิช
 3 พ.ย.48

เพิ่มเติม ๑๑ ธ.ค. ๕๑

      ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเรื่องต้นพญาสัตบรรณอ่านได้ที่นี่  และที่นี่