ชื่นชมโครงการภูมิภาคศึกษา ม.วลัยลักษณ์

        2 พ.ย.48   ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก (ระดับประเทศ) ผู้สมัครรับทุน API (Asia Public Intellectuals) Fellowships ซึ่งผมเคยแนะนำไว้แล้ว (click)   เราได้รับทราบจากผู้สมัครคนหนึ่งว่า มวล. มีหลักสูตรภูมิภาคศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้น Southeast Asian Studies โดยมี Dr. Patrick Jory เป็นผู้ประสานงานโครงการ   จุดเด่นอยู่ที่นักศึกษาในหลักสูตร (60 คน) พูดภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) กันในชั้นเรียน

        ผมขอแสดงความชื่นชมต่อ ดร. อุทัย ดุลยเกษม  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ริเริ่มโครงการ   และ ดร. สุพัฒน์  พู่ผกา อธิการบดีที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดอาจารย์จากประเทศที่ต้องการเรียนรู้มาสอน   ผมพยายามเข้าเว็บไซต์ www.wu.ac.th เข้าไปดูหลักสูตรแต่เข้าไปในหน้าหลักสูตรไม่ได้   จึงไม่รู้ว่ามีการพานักศึกษาไปเรียนรู้ในประเทศเหล่านี้บ้างหรือไม่

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ย.48