ลปรร เพื่อพัฒนาองค์กร 

 รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ รองประธานอำนวยการ KKU_KM ชุดใหม่ และ ผม จะได้รับความกรุณาจาก ทีมงานฝ่ายวางแผน ม.อุบล ให้ไปช่วย "ลปรร เพื่อ ทบทวนแผนในการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบล" ในวันจันทร์ที่ ๗ และ อังคารที่ ๘ พ.ย นี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ไปดำเนินการครั้งนี้ หลังจากได้เคยไปช่วย สมัย ศาสตราจารย์ ดร.ไพทูรย์ เป็นอธิการบดี

 สิ่งที่พวกเราได้ร่วมหารือกันล่วงหน้าจะนำเรื่อง การทบทวนตนเอง ที่เรียกว่า "AAR" มาใช้ โดยดูจากแผน และ ผลการดำเนินงาน หาจุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งต้องใช้กระบวนการ "ลปรร" โดยต้องเปิดใจ ปรึกษาหารือกันครับ ความคืบหน้าจะเล่าให้ฟังต่อไปครับ

JJ