เชิญชวนลงชื่อค้านการปิดสถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย

little tree
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรามาร่วมลงชื่อและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งดีงามร่วมกัน เพื่อให้การกระจายเสียงของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

อังกฤษขอยุติวิทยุบีบีซีไทย

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2548 มีรายงานข่าวปรากฏในสื่อมวลชน (The Nation, October 18,2005) ว่าทางกระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษ และผู้บริหารบีบีซี กำลังพิจารณาร่วมกันที่จะยุติการดำเนินการกระจายเสียงของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย

ด้วยเหตุผลประการสำคัญดังต่อไปนี้

          1. การดำเนินงานของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย มีคุณูปการกับผู้ฟังและสังคมไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ทั้งในแง่ของการรายงานข่าวสารและการเป็นแหล่งข้อมูลทางปัญญาให้กับผู้ฟัง การปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงถือเป็นการปิดช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ของสังคมไทย

          2. ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการคุกคาม “เสรีภาพสื่อ” และ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” รวมทั้ง “การปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร” ในสังคมไทยซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตินั้น การให้บริการของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นขัดแย้งที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของสาธารณชน การรายงานข่าวของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยเป็นช่องทางหนึ่งของความหลากหลายที่ทำให้สาธารณชนไทยได้มีโอกาสเลือกและได้ทำความเข้าใจมากขึ้นต่อปัญหาต่างๆที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม เช่นกรณีวิกฤตการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ การปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนไทย และอาจถือได้ว่าเป็นการร่วมตอกย้ำสนับสนุนการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

          3. การรายงานข่าวของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่หลายหลายเพื่อทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างประชาชนอย่างแท้จริง ที่มากไปกว่าประเด็นการเมืองระหว่างรัฐ การดำรงอยู่ของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยจึงคงยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ของภาคประชาชนในภูมิภาคนี้

เรามาร่วมลงชื่อและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งดีงามร่วมกันได้ที่

http://www.petitiononline.com/th1b2005/petition.html

เพื่อให้การกระจายเสียงของวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครอบครัวคุยกัน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6363, เขียน: 04 Nov 2005 @ 09:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)