ในการฝึกงานวันที่สองนั้นเวลา11.00น. พี่ท็อบ หัวหน้าฝ่ายช่างภาพแนะนำการใช้กล้อง โดยกล้องที่สถานีโทรทัศน์ITV  ใชนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Panasonic DVCPRO และ  sony BETA CAM ต่อมาเป็นการสอนเกียวกับตัวกล้องเช่น การเลือก Filter ในแต่ละสภาพแสงว่าจะใช้ Filter ในแต่ละสภาพแสงในขั้นต้น Filterหมายเลข 1 ใช้กับหลอดไฟที่มีไส้อุณหภูมิของแสง3200k   Filterหมายเลข 3 ใช้กับแสงดวงอาทิตย์อุณห๓มิแสง 5600k ต่อมาเป็นปรับ WB โดยการซูมกล้องไปที่วัตถุสีขาวให้เต็มจอมองภาพแล้วกดปุ่ม WB ด้านหน้ากล้อง(ดันขึ้น) การตรวจสอบเสียง หลักการถ่ายภาพ VDO ให้ซูมภาพเข้าไปหาวัตถุที่ต้องการถ่ายไว้ก่อนแล้วปรับโฟกัสจากนั้นจึงถ่ายทำ การถ่ายทำควรมองถึงความเหมาะสมของพื้นหลังด้วยไม่ควรรกจนเกินไป จากนั้นพี่ท็อบได้ให้ไปดูพี่ธีถ่ายงานที่โรงแรมแถวหลักสี่เป็นการประชุมของกรมทรัพยากร การฝึกงานวันที่ 2 เป็นไปด้วยดีแต่ผมต้องฝึกถ่ายมากกว่านี้