คนตาบอดและวิชาความคุ้นเคยฯ #2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียน แลงสติตูซิออง เนซิอองแนล เด เจิน อโรคเครอ จึงถือเป็นสถาบันฝึกวิชาชีพอย่างแท้จริงสำหรับคนตาบอดแห่งแรกของโลก

    จากตอนที่ 1 ซึ่งได้กล่าวถึงช่วงเวลาในอดีตของคนตาบอด ตอนต่อไปคือตอนที่ 2 สำหรับประวัติโดยสังเขปของการศึกษาของคนตาบอดและวิชาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (ORIENTATION & MOBILITY) ซึ่งเล่าไว้โดย : แฉล้ม  แย้มเอี่ยม โทรศัพท์  0-2895-4383, 0-1812-4790

ตอนที่ 2
     โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของโลก คือ โรงเรียนแลงสติตูซิออง  เนซิอองแนว  เดวิน  อโวคเครอ  (I’ Institution  Nationale  des  Jeunes  Aveugles)  ซึ่งก่อตั้งโดย  วาลองแตฮูเอ  (Valentin  Hauy)  ในกรุงปารีส  เมื่อ ค.ศ.1785  นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้ความช่วยเหลืคนตาบอดตามแนวปรัชญาชีวิตใหม่  ซึ่งใช้ทั้งเหตุผลและวิชาการเข้าช่วย  ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะวาลองแต  ฮูเอ  มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น  คือ  ดีเดอโรท์  (Diderot) รูสโซ  (Rousseau)  และโวลแตร์  (Voltaise)

     โรงเรียนของ  ฮูเอ  ได้เปลี่ยนแนวคิดอย่างฉับพลัน  จากการมองคนตาบอดอย่างเวทนาสงสาร  หรือพยายามปิดบังซ่อนเร้นไว้  มาเป็นความพยายามที่จะให้การศึกษาแทน  ในปลายศตวรรษที่  19  และต้นศตวรรษที่  20  โรงเรียนเริ่มขยายเป็นโรงฝึกงาน  เพื่อสอนวิชาชีพต่าง ๆ  เช่น  การสานตะกร้อ  การทอผ้า  และการปรับเสียงเปียโน  ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้จะมีครูไปสอนให้ถึงบ้าน  (A home teaching system) 

     จากการเริ่มต้นดังกล่าว  โรงเรียน  แลงสติตูซิออง  เนซิอองแนล  เด  เจิน  อโรคเครอ  จึงถือเป็นสถาบันฝึกวิชาชีพอย่างแท้จริงสำหรับคนตาบอดแห่งแรกของโลก  เช่นเดียวกันการมีโรงเรียนและสถาบันฝึกวิชาชีพดังกล่าว  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดโดยตรงแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจคนตาบอดด้วย

     ตอนที่ 3 เป็นประเด็นของพัฒนาการใช้ไม้เท้านำทาง

[ตอนที่ 1]  [ตอนที่ 2]  [ตอนที่ 3]  [ตอนที่ 4]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

คิดถึงกัลยาณมิตร เลยแอบมาเก็บเกี่ยวค่ะ