เรื่องที่ประธานแจ้งฯ

  ติดต่อ

  ประชุมสัมมนา ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2549  

     จากการประชุมสัมมนา ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ  2549 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2548 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 คน เมื่อถึงเวลาท่านประธานก็ได้เปิดการประชุมและได้แจ้งเรื่องสำคัญ ๆ โดย นพ.บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ เป็นประธานที่ประชุมฯ และเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

          1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้เงินในบัญชี 5 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง มีเหลืออยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายด้วย

          2. ปัญหาในการจัดทำรายงาน 0110 รง. 5 มีดังนี้
              -  ส่งรายงานไม่ตรงเวลา
              -  ข้อมูลรายงานมีความผิดพลาดมาก
              -  ไม่ค่อยมีความเป็นจริง

          3. ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง ยังไม่ได้ 100 % (98.87)ยังมี
สิทธิว่าง จำนวน 6,778 คน

          4. เป้าหมายของผู้พิการได้รับการดูแลทางด้านสังคม 80% อำเภอที่ทำได้ดี คือ อำเภอ
เขาชัยสน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างได้

          5. เรื่องร้องเรียนในจังหวัดพัทลุง มีจำนวนมาก ซึ่งต้องไม่เกิน 0.5 / แสนครั้งการให้บริการ

          6. จังหวัดพัทลุงต้องตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์นอกเครือข่าย เป็นจำนวนมาก / ปี

     โดยสรุปเรื่องเหล่านี้ ท่านได้จากการสังเกต สรุป วิเคราะห์ ในฐานะผู้บริหาร และนำมาบอกเล่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฟัง จากการดำเนินงานทั้งปี ในปี 2548 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 6344, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลยุทธ์#หลักประกันสุขภาพ#เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข#การเงินการคลัง#เกร็ดน่ารู้#มุ่งผลสัมฤทธิ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)