รู้ว่าต้องแก้ที่รากเหง้า แต่ก็ต้องเริ่มจากลำต้น

วันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมการสำรวจปัญหาการดื่มเหล้าเบียร์ของคนเชียงใหม่ช่วงเทศกาลลอยกระทง การพูกคุยแลกเปลี่ยนได้ทำให้เห็นว่า การทำงานของเรายังคงไม่ต่อเนื่อง และยังไม่เข้าใจปัญหา คนทำงานก็มีใจแต่ประสบการณ์น้อย เราจึงเหมือนจะชนะ แต่ก็มักแพ้ในระยะยาว  เช่นกันที่เรากำลังส่งเสริมการจัดการทรัพย์โดยชุมชน ในกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ เราก็มาตั้งคำถามว่า เราทำสิ่งนี้มีจุดยืนอยู่ที่ไหน ความสำคัญของเราอยู่ที่ "ชุมชนที่สามารถใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การปลดปล่อยตนเอง การเป็นพลเมืองที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาชุมชนของตนเอง เราทำทีไรก็ยังไปไม่ถึงจิตสำนึกอิสระนี้

หวังว่าเส้นทางการค้นหาจะนำเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำใจไทยความเห็น (0)