นที2

เรียนรู้โปรแกรมตัดต่อ DPS Velocity

วันนี้เป็นการฝึกงานวันที่ 2 วันนี้งานที่ได้รับมอบหมายคือ การจัดโต๊ะ และติดตั้งเครื่องDVD และ Projector ไว้สำหรับการตรวจให้คะแนนการประกวดภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ของทาง สสวท.  และผมก็เคลื่อนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับทางฝ่าย ต่อมาพี่กุ้งซึ่งเป็นพี่ที่ทำงานได้ให้พวกเราศึกษา โปรแกรมตัดต่อ DPS Velocity โดยให้อ่านหนังสือคู่มือ งานสุดท้ายก็ช่วยพี่โอ๊ททำปกวีซีดีการเรียนการสอนที่ สสวท ได้จัดทำขึ้นมา

ผลที่ได้รับ

วันนี้ความรู้ที่ได้รับคือการเรียนรู้โปรแกรม DPS Velocity โปรแกรมนี้จะมีหลักการทำงานคล้ายกับ โปรแกรม Adobe Primeire แต่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบและคำสั่งต่างๆ  เรียนรู้ถึงการทำงานกับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน และได้เรียนรู้ถึงระบบการทำงานของหน่วยงาน

ความรู้ศึก

วันนี้ผมคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายมีน้อยเกินไปหน่อย อีกทั้งงานที่คิดว่าจะมาทำในวันนี้คืองานตรวจสอบเทปก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเพื่อนที่เป็นบัดดี้กับเราก็ทำเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว  แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเราจะเริ่มงานจริงจังกันภายในอาทิตย์หน้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)