ความเห็น 665906

ชื่นชมโครงการภูมิภาคศึกษา ม.วลัยลักษณ์

IP: xxx.174.188.69
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาภูมิภาคค่ะ

สำหรับหลักสูตรนี้ ในปีที่3เทอม3มีการส่งนักศึกษา เพื่อศึกษาภาษามาเลเซียหรืออินโดนีเซียตามประเทศทางสาขาที่ตนเลือกเรียนค่ะ