ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะสูงวัย

การจะเป็น สว.(ผู้สูงวัย) ที่มีคุณภาพชีวิตดี ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่องการเคลื่อนไหวของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ ผู้เข้าประชุมมีทั้งแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนเกือบ ๒๐๐ คน

ดิฉันในฐานะที่เป็นกรรมการของสมาคม มีโอกาสเข้าประชุมในบางช่วงเวลาของวันแรกและเมื่อวานนี้

เช้าวันแรกได้ฟังการบรรยายของ Prof.Pang Weng Sun จาก Alexandra Hospital เรื่อง Preparation of Aging Society: Health and Social Services and Essential Policy Formulation สิงคโปร์ก็มีผู้สูงอายุเยอะเหมือนกัน คาดว่าในปี ค.ศ.๒๐๓๐ ผู้ที่อายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปจะมีจำนวนมากถึง ๑๘.๔% ของประชากรทั้งหมด การสำรวจภาวะสุขภาพเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๔ ข้อมูลของคนที่มีอายุระหว่าง ๖๐-๖๙ ปี พบเบาหวาน ๒๘.๗% ความดันเลือดสูง ๕๖.๑% Total Cholesterol สูง ๒๖.๗% Obesity (BMI>30) ๗.๖% สูบบุหรี่ ๙.๖% และมีการออกกำลังสม่ำเสมอเพียง ๒๘% เขาทำ Community Health Screening ที่นอกจากจะวัด BP, BMI, และเจาะเลือดตรวจน้ำตาลและไขมันแล้ว ยังมี Lifestyle screening ด้วย การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีหลายรูปแบบ ซึ่งยังไม่ค่อยมีให้เห็นชัดๆ ในบ้านเรา

เมื่อวานได้เข้าประชุมทั้งวัน ตอนเช้ามีการอภิปรายเรื่อง "คลินิกผู้สูงอายุ: ความเป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง" รู้สึกชื่นชมการดำเนินงานของ รพ.พระพุทธบาท กว่าจะมีคลินิกผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยกลวิธีต่างๆ มากมาย

ช่วงสายเป็นการอภิปรายเรื่อง "ศูนย์เอนกประสงค์เพื่อคนทุกวัย" ผู้เข้าประชุมต่างประทับใจคุณสมเสน่ห์ พ่วงพี "ป้าอ้วน" สจ.หญิงหนึ่งเดียวของเมืองตราด ซึ่งมาทำหน้าที่วิทยากรแทนนายก อบจ. ป้าอ้วนเล่าเรื่องศูนย์เอนกประสงค์ที่มีชื่อว่าศูนย์เอื้ออาทร และกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ (เรียกผู้สูงอายุว่าผู้สูงวัยหรือ สว.) ได้อย่างมีสาระและสนุกสนาน ศูนย์นี้มีกิจกรรมหลากหลาย ให้การดูแลและการบริการอย่างดี ผู้ทำงานห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็เกรงใจคนทำงาน

ภาคบ่ายเริ่มด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยในห้องย่อย หลังจากนั้นมีการบรรยายโดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัตศัยกุล เรื่อง Exercise in the elderly: What to recommend? อาจารย์วิไลบรรยายโดยมีภาพเคลื่อนไหวแสดงท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆ ประกอบ คนในห้องประชุมพากันทำตามไปด้วย

การจะเป็น สว.(ผู้สูงวัย) ที่มีคุณภาพชีวิตดี ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหลายเรื่อง การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายของเราคงความแข็งแรง จะได้พึ่งพาตนเองได้ ถ้าสูงวัยแล้วจึงมาเริ่มออกกำลังกายก็คงจะช้าไป แต่ทำก็ยังดีกว่าไม่ทำนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)