การจัดการความรู้ตำบลบางจาก

"ลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อสร้างสวัสดิการภาคประชาชน"

             เมื่อวัน  1  พ.ย.  48  ที่ผ่านมาผู้แทนกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนตำบลบางจากจำนวน 12 คน  ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน  การลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อสร้างกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน  ที่มูลนิธิครูชบ - ปราณี  ยอดแก้ว  และกองทุนสัจจะวันละบาท  ต.น้ำขาว  อ.จะนะ  จ.สงขลา  โดยมีคุณอำนวยร่วมเดินทางไปด้วยจาก 3 ตำบลจำนวน 7 คนคือ  พี่ชะอ้อน  จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พี่จุรี , ซาบีอา คุณอำนวยจากตำบลท่าไร่  ครูสาว, พี่เสาวลักษณ์  คุณอำนวยจากตำบลมะม่วงสองต้น  ส่วนคุณอำนวยตำบลบางจากมี พี่พัช และผมเอก ครับ  นอกนั้นก็มีทีม ม.ว.ล.แหม่ม กับแป้นก็ไปครับ  ในการไปดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 3ตำบลคือตำบลบางจาก, ตำบลมะม่วงสองต้นและตำบลท่าไร่ รวม 50 คน

             การเตรียมการ "การจัดการความรู้"โดยใช้การศึกษาดูงานในครั้งนี้  แม้จะมีเวลาน้อยแต่ทีมงานทุกคนต่างตระหนักว่า  การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน  ว่าไปแล้วจะได้อะไร  กลับมาจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละตำบลให้ได้  ดังนั้นคุณอำนวยจึงได้ทำหน้าที่กระตุ้น"คุณกิจ"ทันทีโดยใช้เวลาที่อยู่บนรถทัวร์นั่นแหละ  ผลปรากฏว่าคุณกิจตำบลบางจากตั้งเป้าหมายการศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า  จะไปดูกระบวนการจัดการกลุ่มให้เข็มแข็งและการจัดสวัสดิการภาคประชาชนเพื่อนำมาปรับใช้ในตำบลบางจากต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำบลบางจากความเห็น (0)