ศูนย์ศึกษาการเรีนรรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา9.00-12.00น. ได้ช่วยกันระดมสมองคิดหัวข้อที่จะทำโครงการ

12.30.-13.40น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-1700น. และได้ไปหาคุณลุงรังสรรค์พูดคุยเรื่องโครงการของแต่ละคู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)