พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-เทา ให้กำลังใจน้องใหม่ มมส ฝาก 3 ข้อคิดสู่ความสำเร็จ

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสุดารัตน์ บุตรพรม หรือรู้จักกันในชื่อ ตุ๊กกี้ ชิงร้อย ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จบการศึกษาจาก สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ ในกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 

สำหรับในวันนี้เป็นนิสิตใหม่กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 คณะ รวม 9,281 คน ประกอบไปด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 

โดยพี่ตุ๊กกี้ ได้เปิดตัวด้วยผลงานเพลง ผู้สาวขาเลาะ เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิง ให้กับนิสิตใหม่ได้มีความสุขและเสียงหัวเราะ จากนั้น ได้ให้ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปี 2541-2544 โดยพี่ตุ๊กกี้ กล่าวว่า ทุกคนโชคดีที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนสำคัญที่สุด และขอฝากข้อคิดไว้ให้น้องๆ ได้มีความรักไว้ 3 ข้อ คือ

1. รักสถาบัน เราต้องมีความรักและภูมิใจกับสถานศึกษาของเรา ซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้และประสบการณ์ที่จะต้องซึมซับเอาสิ่งต่างๆ ที่คณาจารย์และเพื่อนๆจะมอบให้แก่เราให้มากที่สุด

2. รักครอบครัว คือให้ระลึกเสมอว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องทำงานเหนื่อย หนักแค่ไหน ที่จะต้องหาเงินมาส่งเราเรียนในระดับปริญญาตรี ตลอด 4 ปี เรามีหน้าที่ที่จะต้องตั้งใจเรียน ไม่นอกลู่นอกทาง ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ และได้เห็นวันสำเร็จของเรา คือวันสำเร็จการศึกษา หรือวันรับปริญญา

3. รักตัวเอง คือให้รู้จักรักตัวเอง ประคับประคองตัวเองให้ห่างไกลจากอบายมุข สิ่งยั่วยุที่เป็นภัยใกล้ตัวต่างๆ สร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติ และรับผิดชอบต่อตนเอง

และถึงแม้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นภารกิจหลักของนักศึกษาทุกคน แต่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มิใช่มีแต่กิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น ช่วง 4 ปี ในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่ทุกคน จะได้แสวงหาประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปแล้ว "การเรียนเป็นงานประจำ กิจกรรมเป็นงานประกอบ" จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไป” พี่ตุ๊กกี้ กล่าวทิ้งท้าย

          ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

            ที่มา : กองกิจการนิสิต

25 ก.ค.2560

อนงค์ภาณุช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (0)