ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกลุ่ม ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่23 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 9.00-12.00น. ได้ช่วยคุณลุงิฑูรย์เก้บไข่ไก่ที่ศูนย์ได้เลี้ยงไว้

12.10-13.00น. พักรับประทานอาารกลางวัน

13.30-17.00น. ได้ทำการตกแต่งงานที่ทำเสร็จแล้วลงฟิวเจอร์บอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)