ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา9.00-12.00น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนโดยมีลุงวิฑูรย์ ได้พาไปดูการเลี้ยงหมูของคนในชุมชน

12.30-13.40น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-17.00น. ได้มีพนักงานทางเทศบาลตำบลบ้านเลือก มาศึกษาข้อมูลและได้พูดคุยกับลุงวิทูรย์ คุณลุงก็เลยได้ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้เก็บข้อมูลไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)