ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบอลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา9.30-11.00น. ทางอนามัยหนองรีได้เชิญกลุ่มนักศึกษาฝึกงานไปเข้ารับฟังการประชุมเรื่องการเขียนโครงการของบประมาณและอบรมผู้สูงอายุในชุมชน

11.40-12.40น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.40น. ได้มีคณะกรรมการจากเทศบาลมาขอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ โดยมีลุงวิฑูรย์ได้ให้ข้อมูลแก่ทางเทศบาล ลุงวิฑูรย์ก็เลยได้เชิญกลุ่มนักศึกษาฝึกงานเข้ารับฟังการให้ข้อมูลครั้งนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)