24 ก.ค. 2560 ทำรูปเล่มโครงการเเละเก็บกวาดป้ายที่หักหล่นลงมา

8.20   น. เดินทางถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้า

10.00 น. ช่วยทำกันรูปเล่มโครงการ

13.00 น. พักทานอาหารเที่ยง

14.30 น. ฝนตก ทำให้ป้ายประจำศูนย์หักหล่นลงมา จึงช่วยกันเก็บไปทิ้งเเละเก็บกวาดเศษไม้ที่หักมา

15.30 น. ช่วยกันทำรูปเล่มโครงการกันต่อ

18.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)