20 ก.ค. 2560 แก้ไขรูปเล่มโครงการ

8.30   น. เดินทางถึงศูนย์ฝึก

9.30    น. ทานอาหารเช้า

10.00  น. ช่วยกันเเก้ไขรูปเล่มโครงการของเเต่ละคู่

13.45  น. ทานอาหารเที่ยง

14.30  น. กลับมาทำรูปเล่มโครงการกันต่อ

16.45  น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก

17.30  น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)