16 ก.ค. 2560 จัดเวทีโครงการอบรมทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

6.00   น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30  น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.30 น. ช่วยกันทำป้ายชื่อโครงการ

12.00 น. พักทานอาหารเที่ยง

13.45 น. เตรียมอาหารที่จะไว้เลี้ยงรับรองชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังโครงการ

15.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์เละวัสดุที่จัดทำโครงการ

16.45 น. จัดเตรียมสถานที่ที่จัดโครงการ

17.30 น. อาบน้ำเเต่งตัว

17.45 น. ทานอาหารเย็น

18.45 น. เริ่มเปิดพิธีการทำโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เเละสาธิตวิธีทำให้ชาวบ้านดู

20.30 น. ปิดพิธีการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)