บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด หมู่บ้านมะกรูด ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี