14 ก.ค. 2560 ร่างโครการให้ชาวบ้านรับทราบ เตรียมพร้อมจะทำโครงการ

7.45  น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20  น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ร่างโครงการให้ชาวบ้านรับรู้

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ได้ข้อสรุปในการทำโครงการ

15.40 น. นอนพักผ่อนที่ศูนย์ฝึก

17.45 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)