15 ก.ค. 2560 จัดเวทีโครงการผู้สูงอายุ

7.45   น. เดินทางมาศูนย์ฝึก

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.30   น. ทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. ช่วยเพื่อนๆปลอกกระเทียมเพื่อจะทำปลาร้าทอด

12.45 น. พักทานอาหารเที่ยง

14.30 น. จัดเตรียมสถานที่ที่จะจัดเวทีประชาคม

17.30 น. ชาวบ้านเดินทางมาเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม

18.00 น. เริ่มการประชาคม

19.00 น.จบการประชาคม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)