17 ก.ค. 2560 จัดเวทีโครงการเเปรรูปปลาร้าปลอดสาร

7.45   น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้า

10.20 น. ช่วยเพื่อนจัดเตรียมอุปกรณ์เเละเครื่องครัวที่จะทำการเเปรรูปปลาร้าปลอดสาร

13.30 น. ทานอาหารเที่ยง

14.45 น. จัดเตรียมอาหารว่างให้ชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังการจัดโครงการ

16.00 น. จัดเตรียมสถานที่ที่จัดโครงการ

17.45 น. เเยกย้ายกันไปอาบน้ำ

18.30 น. ชาวบ้านเริ่มเดินทางมาศูนย์ฝึก

19.00 น. เปิดพิธีการจัดเวทีโครงการเเปรรูปปลาร้าปลอดสารเเละสาธิตวิธีการทำให้ชาวบ้านดู

20.30 น. ปิดพิธีการจัดเวทีโครงการเเปรรูปปลาร้าปลอดสาร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)