21 ก.ค. 2560 แก้ไขป้ายโครงการและแก้ไขรูปเล่มโครงการ

8.00   น. ถึงศูนย์ฝึกงาน

9.30   น. ทานอาหารเช้า

10.30 น. ไปทำป้ายประจำกลุ่ม

11.45 น. เดินทางกลับศูนย์ฝึก

12.00 น. ทานอาหารเที่ยงข้างนอกศูนย์

14.00 น. กลับมาที่เพื่อมาเเก้ไขรูปเล่มโครงการต่อ

17.45 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)