ศูนย์ศึกษาการเรีนรรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางศูนย์ฝึกได้ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ผักผ่อนเป็นเวลา 1วัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)