ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 9.00-12.00น. ได้ช่วยกันทำการระบายสีแผนที่รอบใน

12.20-13.00น. ได้พัรับประทานอาหารกลางวัน

13.2.-17.00น. ได้ช่วยกันระบายสีแผนที่รอบในจนเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)