ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่20 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 8.40-17.00น. ผมและกลุ่มเพื่อนนักศึกษาได้ไปศึกษาและทดลองการทำปลาหวานในชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ เพื่อทำการส่งออกขาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)