ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา 8 มิ.ย. 2560

06:00 อาบน้ำแต่งตัวไปทำบุญ

08:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 พักกินข้าว

13:00 ทำงานกลุ่ม

19:00 เวียนเทียนที่วัดบ่อมะกรูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)