8 ก.ค. 2560 ไปร่วมประชุมโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

6.30   น. อาบน้ำเเต่งตัว

6.50   น. รับประทานอาหารเช้า

7.15   น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ร่วมกันทำงานกลุ่ม

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ปรึกษาหาเเละทำโครงการของเเต่ละคู่

17.45 น. เตรียมตัวไปร่วมประชุม ที่วัดบ้านฆ้อง

18.00 น. เดินไปร่วมประชุม

18.20 น. ถึงสถานที่ประชุม เเละเข้าฟังการประชุม

19.45 น. เลิกการประชุม เเละเดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)