ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา 8 ก.ค. 2560

06:00 อาบน้ำแต่งตัวไปทำบุญ

08:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 พักกินข้าว

13:00 ทำงานกลุ่ม

19:00 เวียนเทียนที่วัดบ่อมะกรูด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)