เสียงแห่งภายในใจเด็กนักศึกษา

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Student Voice “Expectation on Education of the New Gerneration”
         นพท.ยุทธนา ปั้นสุวรรณ นักศึกษาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

         น.ส.เจษฏาพร อรัมสัจจากุล นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

         นายเอกวิทย์ ไชยวงศ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสยาม

         น.ส.จันทวรรณ คำแสน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพระบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใน session นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้อง R2R Education ถือว่าเป็นได้รับความวางใจอย่างมากที่ได้ร่วมเรียนรู้ใน session นี้ ครั้งแรกที่มีขึ้นจัดอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลแพร่ R2R Education สัญจร</p>

น้องเต้ เป็นนักเรียนแพทย์ทหาร จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ โดย อ หมอแทนเชื้อเชิญมา น้องเต้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มาก มองเห็นการเติบโตภายในที่ผ่านการใคร่ครวญสะท้อนคิดในตนเอง

การเรียนการศึกษาของน้องเต้ค่อนข้างจะแตกต่างจากนักศึกษาแพทย์ที่อื่นคือ นอกจากจะเรียนหนักแล้วยังต้องฝึกทหารอีกด้วย การรับรู้และสะท้อนออกมาต่อหลักสูตร จะมองเห็นการคิดแบบเชื่อมโยงถึงความเป็นเหตุเป็นผล ในการทำสิ่งต่างๆ และสามารถอธิบายต่อตนเองได้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่น้องเต้ได้สะท้อนคิดหลักสูตรการเรียนการสอนว่า "นอกจากจะปรับหลักสูตรเพื่อปรับระบบแล้ว อยากให้ปรับที่ตัวอาจารย์ผู้สอนด้วย"

ถัดจากน้องเต้ เป็นน้องนุ่น ซึ่งเป็นนักศึกษากายภาพบำบัด บุคลิกของน้องนุ่นภายใต้ความเรียบง่ายมีความอ่อนโยนและเข้มแข็งอยู่ในตัว น้องนุ่นตั้งคำถามกับตนเองว่า "นักศึกษากายภาพบำบัดจบออกไปอยากเป็นนักกายบำบัดอย่างไร" การได้รับเสื้อกาวด์ถือเป็นความภาคภูมิใจ ขณะที่นั่งฟังน้องนุ่นสัมผัสได้ถึง "หญิงสาวผู้มีความฝันในชีวิต" ซึ่งสะท้อนถึงความฝันของเด็ก Gen Y ในชีวิตการเรียนน้องนุ่นมองว่า ได้รับการถูกฝึกมองความเป็นชีวิตของผู้ป่วย และที่สำคัญสิ่งที่ตนเองมองว่าน่าจะได้จากการศึกษาคือ "มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีการนับถือในตนเอง"

น้องแบงค์เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ น้องแบงค์สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิต คือ การเรียนวิชาชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่เรียนรู้ในวิชานี้ทำให้สะท้อนถึงการเป็นเด็กที่มีพลังชีวิตมาก ก่อนขึ้นพูดน้องแบงค์เล่าว่าตื่นเต้นและรู้สึกกดดัน แต่พอออกไปพูดกลับสะท้อนถึงพลังด้านในออกมาอย่างเต็มเปี่ยม ทำให้ได้เกิดการสะท้อนคิดในตนเองว่า "การเรียนผ่านประสบการณ์จริงทำให้เกิดความเจริญงอกงาม" สื่อการเรียนรู้ที่น้องแบงค์ได้เรียนคือ "ละครชุมชน" ประทับใจพลังความมีชีวิตชีวาของน้องแบงค์

น้องหลินเป็นคนสุดท้ายของการพูดสะท้อนวันนี้ น้องหลินกำลังเรียนพยาบาลอยู่ชั้นปีที่ 3 บุคลิกมีความอ่อนโยนในภาษาท่าทาง มีเรื่องทุนของสมเด็จย่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น้องหลินเล่าว่า "การเรียนในสถานการณ์จริงทำให้เราเข้าใจเนื้อหาภาคทฤษฎีมากยิ่งขึ้น" ขณะที่นั่งฟังน้องหยิน ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่า "การได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นำมาซึ่งการเติบโตด้านในของเด็ก"

หลังจากที่ฟังน้องๆ ทั้ง 4 ท่านผ่านไปแล้วได้เชื้อเชิญ อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ช่วยทำ Reflection ซึ่งอาจารย์ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจของวงการศึกษาว่าเราน่าจะทำดำเนินไปอย่างไร และอีกท่านมาจากภาคบริการ ได้ลุกขึ้นสะท้อนคิดว่า "การได้มาฟังน้องๆ ทำให้ได้ย้อนกลับมามองตนเองและมีความชื่นชมที่น้องๆ เหล่านี้จะไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคต"

ส่วนตัวมีความประทับใจและได้รับพลังใจอย่างมาก หลักสูตรดี อาจารย์เก่งแค่ไหนถ้าไม่ฟังเสียงภายในของเด็กๆ แล้วก็ยากที่จะบรรลุถึงความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนได้

...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)