ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจผู้รับบริการ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปีนี้เราร่วมมือกันทำ session แลกปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน เป็นอะไรที่สุดยอดของการร่วมเวทีกันในหลายๆ ครั้งแล้วกับ อ.หมอไพโรจน์ อยากเจอเราสองคนเชิญได้ที่ห้อง Sapphire 205 เวลา 13.00-16.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคมนี้

............
การจัดงานประชุมวิชาการ R2R Forum ปีที่ 10  
ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม ภายใต้ชื่อธีม ดูแลด้วยหัวใจ ใส่ใจผู้รับบริการ  ในกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 13.00-16.00 sapphire 205 
ดังเรื่องต่อไปนี้ 

1การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมหลังหัวใจหยุดเต้นด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกาย    หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น    โดย  พว.ชัยวัฒน์ ไชยกาศ  โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

2ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้โปรแกรม RDU 2016 โรงพยาบาลบ้านม่วง                                                                                                            โดย  ภกญ.ผ่องพรรณ การีชุม  โรงพยาบาลบ้านม่วง  จ.สกลนคร

      
3.การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบวิธีการระบายก๊าซในช่องท้อง ด้วยวิธีระบายผ่านแผลผ่าตัดวิธีระบาย   โดยใช้แรงดูด และวิธีระบายผ่านลิ้นของพอร์ทต่ออาการแน่นท้องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง  โดย  พว.วริศรา ตุวยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4การใช้ serum hyaluronic acid ในการประเมินภาวะพังผืดในตับในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย     โดย  พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
5.อุปกรณ์ประคบเย็น โดย  พว.พัสน์นันท์  มงคลจาตุรงค์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
6.การประเมินความคุ้มค่าของการเตรียมยาฉีดพร้อมใช้โดยฝ่ายเภสัชกรรมเปรียบเทียบกับวิธีเตรียมยาฉีดเฉพาะ รายโดยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช โดย  ภกญ.ประภาพร  นพรัตยาภรณ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล          มหาวิทยาลัยมหิดล

      
7.ผลของเทคนิคการฉีดยาเฮพารินโมเลกุลต่ำเข้าใต้ผิวหนังนาน 30 วินาทีรอ 10 วินาที ก่อนถอนเข็มต่อการเกิดจ้ำเลือดและอาการปวด โดย  พว.โสมพันธ์  เจือแก้ว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
      
8.ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จังหวัดยโสธร โดย  พว.วิภาดา เชื้อศุภโรบล  โรงพยาบาลยโสธร  จ.ยโสธร
       
9.3D burn resuscitation smartphone application โดย  อ.นพ.ธนะสิทธิ์  ก้างกอน  โรงพยาบาลชลบุรี
 
ผู้นำสนทนา ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์   บุญลักษณ์ศิริ   โรงพยาบาลหาดใหญ่
               
ดร.นิภาพร     ลครวงศ์   โรงพยาบาลยโสธร

--------------------------------------

เมื่อนักวิจัยสามท่านนำเสนอจบ อ.นพ.ไพโรจน์ ทำหน้าที่ AI Reflection ครบสามรอบ ทำให้ช่วยมองเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยครั้งนี้
เป็นที่น่าชื่นชมมาก ที่แต่ละท่านมีแรงบันดาลใจมาจากฐานของความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วย 

ในห้องนี้มีผลงานจาก รพ.ศิริราช อยู่ 5 ผลงาน แม้จะเป็นบริบทของโรงเรียนแพทย์ แต่แรงบันดาลใจในการทำก็ไม่ได้ห่างไปจากความคิดความรู้สึกของนักวิจัย R2R จากที่อื่น

ดีใจที่ได้เจอและร่วมซึมซับความดีงามจากการฟังผลงานวิจัยเก้าเรื่องในห้องนี้ เห็นความแง่งามและงดงามของการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าในการให้การดูแลเกื้อกูลผู้ป่วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)