ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม 7 ก.ค. 2560

7 ก.ค. 2560

8.45     น. ทำความสะอาดศูนย์

9.20     น. ทำงานของกลุ่มตัวเอง

12.30   น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.20   น. ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม.

16.30   น. ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกลับบ้าน

17.40    น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)