JJ17V7_2 เรื่องเล่า Taxi 4.0 ในวันดี 07-07-2017

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Taxi 4.0

วันนี้ วันดี เพราะไปเยี่ยมหลานชาย เพื่อนรัก BCC117 ที่ โรงพยาบาลเอกชน แถวแถว ม.เกษตร

คุณหลาน Potter 

วันดีดี คือ วันที่ 07 เดือน 07 ปี 2017

วันใหม่ ชีวิตใหม่ อนาคตใหม่

ถึง เพื่อนจะเก่า แต่ความ ผูกพัน ไม่เคยเสื่อมคลาย ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ หรือ จากไป

เราก็ต้องทำทุกวันให้ สนุก มีความสุข

ถึงแม้บางครั้ง ทุกข์ตามวัยและเวลา แฝงอยู่ในตัวตน

เฉกเช่น รถยนตร์ ที่เสื่อมโทรม ต้องเปลี่ยนอะไหล่ หรือ ซ่อมแซม ไปตามกาลเวลา

เรื่องดีดี หลังจากที่เดินทางกลับที่พัก

เรียกรถ Taxi ที่ผ่านมาหลังซื้อ ไส้กรอก ขาประจำ ขวัญจิต

พอเปิดประตู ก้าวขา ขึ้นรถ

ปรากฎการณ์ ที่ไม่เคยพานพบมาก่อน คือ

" พนักงานผู้บังคับรถ หันมาไหว้ อย่างเรียบร้อย"

โห เกิดมานั่ง Taxi มาหลายสิบปี ตกใจพอสมควร

และ เมื่อถึงที่หมายปลายทาง เมื่อส่งค่าโดยสารให้ เมื่อรับค่าโดยสาร

"พนักงานรับค่าโดยสาร พร้อมกับ ไหว้ขอบคุณอีกครั้ง"

มีความความหวังครับ Thailand 4.0

เริ่มที่ Taxi 4.0

ทำตัวเราให้ สมเอกลักษณ์ ความเป็น ฅ ฅนไทย

ชื่นชมในวันดีดี ครับ

Thailand 4.0 Taxi 4.0 คนไทย 4.0

เริ่มที่ตัวเราก่อน "มีวินัย ไร้คอรัปชั่น ขยันเรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง"

BCC 117

ศิษย์เก่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พวกเรา BCC 117 ได้รับการบ่มเพาะ ๑๒ ปี ให้เป็น "คนดี มีวินัย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามแต่ วิชาชีพ หรือ อาชีพ ที่ได้ เรียนร่ำมา ถึงกาลเวลาจะผ่านไป ใหม่มา เก่าหายไป ความทรงจำ ที่ ครู และ เพื่อน ที่สร้งประสบการณ์ การเรียนรู้ ย่อมเป็น ตำนานชีวิต อยู่ ตลอดกาล" 

Thailand 4.0 ต้องเริ่ม ก่อร่างสร้างตัว ตั้งแต่ ชีวิตใหม่ เริ่มเกิด ครูในโรงเรียน สถาบันการศึกษา การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นมืออาชีพ ไม่ใช่ เพียงแต่ หากินไปวันวัน

"ช ชอบ เรียนวิชาชีพ ใช้ชีวิต อย่างมืออาชีพ เพื่อชาติไทย"

จิต จะ Learn ( 07-07-2017 ) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทึ่งแท๊กซี่ครับ

ชอบใจเด็กน้อยน่ารักมากๆครับ

ปรากฎการณ์ใหม่ไทยแลนด์ 4.0