6 ก.ค. 2560 ซ่อมป้ายเเละทำความสะอาดป้ายหน้าศูนย์ฝึก

6.30   น. อาบน้ำเเต่งตัว

6.45   น. รับประทานอาหารเช้า

7.00   น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.45   น. ทำความสะอาดป้ายเเละซ่อมป้ายหน้าศูนย์ฝึก

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. ฟังคุณลุง ธัมมสัญณ์ ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการทำงาน การเข้าชาวบ้าน

16.45 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)