วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิ.ย 2560

เวลา 08.30-15.30 น. นำเสนองานครั้งที่ 1ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คือการนำเสนอโครงการที่จะทำให้แก่อ.จารแต่ละท่านฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)