ซ้อมป้ายบำรุงที่หน้าศูนย์ วันที่6 ก.ค พ.ศ.60

8.00 น. ตื่นนอน

8.30 น. อาบแต่งตัว

9.00 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. เตรียมอุปกรณ์

10.20 น. ไปซ้อมป้ายที่หน้าศูนย์

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ร่วมหัวคิดงานต่อ

14.00 น. พักกินขนมของว่าง

15.00 น. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เข้าที่

16.00 น. พักผ่อน

18.00 น. ไปประชุมที่หมู่6

19.00 น. แยกย้ายกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)