"การศึกษากับชีวิต"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"การศึกษากับชีวิต"

การศึกษาที่แท้จริงนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับชีวิตและการเจริญเจริญงอกงามแห่งภายใน

▪️เกิดการสร้างความรู้ นำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาแบบไม่แยกส่วน

▪️นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความคิดและจิตใจ อันอุดมสู่ความเจริญงอกงามในวิถีที่เป็นอยู่

▪️ศักยภาพของการเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนไปสู่สภาวะของการเป็นผู้ตื่นรู้และเบิกบาน


#Noteความ

#KMUC

#R2REducation

#KMR2R


06-07-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)