R2R กับการเข้าที่ระบบบริการสุขภาพ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ชวนคิดชวนพัฒนา"

▪️การนำปัญหา อุบัติการณ์ และช่องว่างที่เกิดขึ้นมาพิจารณใคร่ครวญ (Gap Analysis)

▪️และลองทบทวนหาสาเหตุว่าน่าจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง(Review+Literature Reveview)

▪️จากนั้นหากระบวนการ/วิธีการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้สอดคล้องกับสาเหตุ

▪️มาดูผลว่า "ปัญหา อุบัติการณ์ ช่องว่างนั้น" ลดลงหรือได้รับการแก้ไขอย่างไร ได้ผลอย่างดี มีอะไรดีขึ้นและยังเหลืออะไร

#Noteความคิด

#KMUC

06-07-60

ที่มา; https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1372176059497022

ลุกขึ้นถามท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช "KM R2R" จะมาช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริสุขภาพได้อย่างไร


***เข้าไปฟังคำตอบนะคะช่วงท้ายของการบันทึก

#R2RForum10

ที่มา;

Q; ลุกขึ้นถามท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช "KM R2R" จะมาช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างไร

A; อ.ประสิทธิ์ ตอบ : ถ้ามีการใช้ r2r จะช่วยให้ cost ไม่ได้เพิ่ม แต่ ได้รับคุณภาพ การใส่ความรู้เข้าไป จะช่วยให้เกิดการจัดการที่มีคุณภาพ มองโจทย์ให้เป็น ค่าใช้จ่ายจะไม่ถูกขยับ มากกว่านี่

#R2RForum10

#KMUC


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)