ครั้งที่34บันทึกประจำวันประจำวันที่05/07/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้กรอกขี้เถ้าแกรบและต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ทำการสาธิตวิธีแพ็คข้าวสูญญากาศให้ได้ชมพร้อมทั้งได้ขายผลิตภัณฑ์ข้าวให้กับคณะดูงาน ช่วงเย็นได้ช่วยกันทำกับข้าวและรับประทานร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)